Upplever du eller någon du känner våld i en nära relation?

I samband med pandemin och när personer får spendera mer tid tillsammans på grund av restriktioner ökar våld i nära relation och det är svårare att efterfråga stöd och hjälp. Pandemin har bidragit till ökad isolering och den som utövar våldet behöver inte anstränga sig på samma sätt som tidigare för att utöva makt och kontroll. Att leva ett liv fritt från våld är en rättighet och socialtjänsten i Gullspångs kommun erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta.

Stödet som erbjuds anpassas till varje person och kan exempelvis innebära att den som söker stöd får någon att prata med, ekonomiskt hjälp eller hjälp av att komma ifrån den/de som utövar våldet.

-Socialtjänsten i Gullspångs kommun har på olika sätt försökt att sprida information till eventuella hjälpsökande om hur hen enklast kan komma i kontakt med oss säger Eva Wernersson, samordnare mot våld i nära relation på socialtjänsten Gullspångs kommun. Inom socialtjänsten finns det flertalet handläggare som arbetar med att utreda våld i nära relation.

Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Socialtjänsten i Gullspång
Öppettider
Måndag - torsdag 08.00 - 16.30
Fredagar 08.00 - 16.00
Telefon socialtjänstens reception: 0551-360 80

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50 öppet dygnet runt.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Här kan du få hjälp på flera olika språk.
Du kan vara helt anonym.

Polisen
Vid livshotande situation: 112
Övrigt: 114 14

Socialjouren
Nås på kvällar och helger samt helgdagar
Telefon: 0500-49 74 21 / 0500-49 74 22
Om du inte når Socialjouren på ovanstående nummer ring 114 14 och be om att bli kopplad till Socialjouren Skövde.

Sidan senast uppdaterad: