Smittspridning av Covid-19 ökar i regionen

I och med den ökade smittspridningen av Covid-19 följer kommunens verksamheter inom vård och omsorg, från och med 4 juli, regionens rekommendationer om att bära munskydd i vårdlokal.

Detta innebär att all personal bär munskydd kontinuerligt gentemot varandra och vårdtagarnära arbete.

Vi rekommenderar även besökande att bära munskydd och sprita händerna ofta. Besök sker med fördel utomhus, annars i den egna lägenheten.

Munskydd och handsprit finns tillgängligt vid entrén till varje särskilt boende.

Sidan senast uppdaterad: