Stöd och rådgivning

Vägvisarskylt

Kommunen ansvarar för en rad insatser som som finns samlade under Stöd och rådgivning. Ibland sker det genom samarbete med andra parter.
I menyn ser du inom vika områden vi kan erbjuda hjälp samt eventuella kostnader och avgifter.

Socialjour

Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg. Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid. Under kontakt här på sidan finns telefonnummer och telefontider till socialjouren. Socialjouren är gemensam för kommunerna, Skara, Lidköping, Vara, Mariestad, Gullspång, Götene, Tibro, Hjo, Falköping, Essunga, Grästorp, Karlsborg och Skövde.

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Kvalitetsredovisning

Genom rapporten Öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Rapporten ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Läs mer om kvalitetsredovisning på Socialstyrelsens hemsida. (Se under länkar här på sidan).

Brukarundersökning

I syfte att förbättra Individ- och familjeomsorgens verksamhet (IFO) behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. Därför har alla som besökt socialtjänsten under perioden 1 september - 31 oktober 2021 givits möjlighet att svara på en brukarenkät. När sammanställningen av enkäten är klar kommer den att publiceras på denna sida under Relaterad information/dokument.

Evenemangskortet

Du som har synnedsättning och ledsagare kan ansöka om evenemangskort som ger din ledsagare fri entré till  exempelvis kommunens sol- och upplevelserum, gym och Träffpunkterna. Ta kontakt med syn- och hörselinstruktören för ansökan och mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
IFO-chef
Telefon: 0551-362 17
Besöksadress:
Hemgatan 10, Gullspång.
E-mail: Jennie Lans

Socialjour
Tel: 0500-49 74 21,
0500-49 74 22

Telefontid: Måndag-torsdag klockan 17- 23
Fredag- Lördag kl 16- 01
Söndag kl 15- 23

Fax till socialkontor i
Gullspång 0551-360 99

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Kvalitetsredovisning
Socialstyrelsens öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument