Anhörigstöd

Anhörigstöd är stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Med närstående menas den person som tar emot vård, omsorg och stöd. Den som ger hjälpen benämns som anhörig eller annan person. Annan person i detta sammanhang kan vara till exempel en vän eller granne.

Anhörigstödet syftar till att utifrån individuella behov underlätta vardagssituationen.

Du som vårdar en närstående kan erbjudas följande:

  • råd och stöd till dig som anhörig
  • information om vilken hjälp du kan få som anhörig och vart du ska vända dig
  • möjlighet att delta i en anhöriggrupp där du kan träffa andra i liknande situation som du själv
  • avlastning för att du som anhörig ska ha möjlighet att utföra personliga ärenden
  • information om korttid/växelvård.

Stöd till anhöriga som har en närstående som bor på ett särskilt boende (SÄBO)

Kommunen erbjuder stöd, handledning, information och utbildning till närstående som har någon som bor på ett särskilt boende. Varje enhet har kontinuerliga träffar för anhöriga där olika frågor kan tas upp som hjälper till att bibehålla den viktiga kontakten mellan dem, den boende och personalen på boendet.