Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd kallades förut socialbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få stöd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få stöd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Hjälpen är behovsprövad och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning, a-kassa eller liknande.

Vem kan söka försörjningsstöd?

Försörjningsstöd kallades förut socialbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få stöd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få stöd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Hjälpen är behovsprövad och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning, a-kassa eller liknande.

Vem kan söka försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i kommunen och på alla andra sätt har försökt att försörja dig själv.

Vilka krav ställs på sökanden?

Försörjningsstödet är behovsprövat. Det betyder att en ekonomisk utredning görs vid det första besöket. Ett krav är att du står till arbetsmarknadens förfogande och att du vistas i kommunen. Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven. Har du pengar på banken, eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar måste du i första hand använda dem till din försörjning.

Så här gör du för att ansöka

Du kontaktar socialsekreterare som hjälper dig med ansökan. Ansökningsblankett finns på denna sida under dokument. Under länkar finns en länk där man kan göra en provberäkning av försörjningsstödet.

Du kan ansöka digitalt om försörjningsstöd. Länk hittar du under Relaterad information, här på sidan.

Du är alltid välkommen att ringa oss på 0551-360 80 eller besöka oss socialkontoret på Hemgatan 10 för hjälp och support i hur du ansöker via e-ansökan.

När sker beslut och utbetalning av försörjningsstöd?

Är man berättigad till försörjningsstöd utbetalas detta till sökandens bankkonto. Efter att ansökan kommit in har handläggaren sju dagar på sig att handlägga ärendet efter att ansökan är komplett. Vuxenenheten har fast utbetalningsdag vilket är den 25:e varje månad.

Att överklaga ett beslut

Om den sökande är missnöjd med ett beslut finns möjligheten att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar lämnas av din socialsekreterare i ditt beslutsmeddelande.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Myrén
Socialsekreterare Försörjningsstöd
Telefon: 0551-360 88
Telefontid:
Måndag-fredag 08.30-09.30
E-mail: Maria Myrén 

Cecilia Sjöström-Gustafsson
Socialsekreterare Försörjningsstöd
Telefon: 0551-362 22
Telefontid:
Måndag-fredag 08.30-09.30
E-mail: Cecilia Sjöström-Gustafsson

Lizette Albertsson
Socialsekreterare Missbruk
Telefon: 0551-362 10
Telefontid:
Måndag-fredag 08.30-09.30
E-mail: Lizette Albertsson

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00- 16.30
Fredag 08.00- 16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Provberäkning av försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksnorm för försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice- länkar till våra e- tjänster och blanketter

Försörjningsstöd, återansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.