Gullspångs förskola ligger centralt i Gullspång nära centrum, skola och vårdcentral med bibliotek. Vår utegård är stor och vi har skogen alldeles intill. På förskolan finns sex avdelningar för åldrarna 1–5 år.

Fakta om förskolan

  • Antal barn: Cirka 85.
  • Antal avdelningar: 5 stycken.
  • Öppettider: 06.00–19.00.

Hur vi jobbar

På Gullspångs förskola jobbar vi ständigt för att utveckla våra lärmiljöer och vår undervisning utgår från ett innehåll som både är planerat och spontant. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar med värdegrunden - allas lika värde och hur man är mot varandra.

Vi ger barnen möjligheter att möta digitala verktyg på olika sätt, vi dokumenterar och diskuterar med barnen för att skapa ett bra förhållningssätt till digital teknik. Vi jobbar med SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) för att skapa en så bra förskola som möjligt.

Matsedel

Alla barn äter lunch på sin avdelning tillsammans med sina pedagoger, matsedel vecka för vecka ser du i Matida meny.

Mer information

Föräldrarna är viktiga för barnens utveckling och vi vill ha en god relation mellan förskola och hem. Genom den dagliga kontakten och utvecklingssamtal med vårdnadshavarna ger vi barnen de bästa förutsättningarna.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. I föräldrarådet ingår föräldrarepresentanter, rektor och personal från förskolan. I föräldrarådet diskuterar man vad som är aktuellt på förskolan och representanterna tar upp frågor från föräldragruppen.
Varje höst bjuds alla föräldrar in till ett föräldramöte på förskolan.

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Publicerad: 12 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Villagatan 15
547 31Gullspång

Postadress

Gullspångs kommun
Gullspångs förskola
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

5 års-gruppen0551-361 75
Avdelning Gul0551-362 54
Avdelning Röd0551-362 55
Avdelning Orange0551-362 51
Avdelning Lila0551-362 52

Kontakt

Relaterade länkar