Vuxenutbildning

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Gullspångs kommunala vuxenutbildning, Lärcentrum, finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

  • SFI (svenska för invandrare) Du måste vara folkbokförd i kommunen.
  • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, och matematik).
  • De gymnasiala kurserna; engelska 5,6 och 7, SVE/ SVA 1,2 och 3 erbjuds som närdistans via Lärcentrum, kontinuerlig antagning.
  • Gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg.
  • Hermods, distans utbildningar, kontinuerlig antagning.

Kommunal vuxenutbildning har alla rätt till från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan, gymnasieexamen, eller behöver läsa kuser för särskild behörighet för högre studier..

Inom Komvux så räknas studieomfattning enligt följande; en kurs som är 100 poäng tar 5 veckor om man läser på heltid, 20 poäng per vecka, halvid tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att slutföra.

Lärcentrum erbjuder inskrivna elever i alla kurser studieverkstad tillsammans med lärarna på onsdagar mellan klockan 16.00 - 19.00.

Kurserna på komvux är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterial och litteratur.

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av vuxenutbildningen till ex antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord inte in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar med:

  • DUA/ Duna (delegation för unga och nyanlända till arbete) i samarbete med Arbetförmedlingen.
  • Växtkraft, Cresco Creare, mm
  • PRE-REHAB
  • KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte går i gymnasieskolan, nytt projekt för KAA i samarbete med MTG, Rescuse, tom 230430

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken!

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt Vuxenutbildning Gullspång

Expeditionen Vuxenutbildningen
E-post: Vuxenutbildningen

Besöksadress
Allmänna vägen 103
547 72 Otterbäcken

Postadress
Gullspångs kommun
VUX Gullspång
Box 100
542 21 MARIESTAD

Begäran om intyg att du går på skolan eller kopia på betyg beställs via: vuxenutbildningen

Rektor
Hanna Bäcklund
Telefon:
E-post: Hanna Bäcklund

Biträdande rektor och Studie- och yrkesvägledare
Emma Davidsson
Telefon: 0551-360 37
E-post: Emma Davidsson

Studie- och yrkesvägledare och Lärare
Carina Gullberg
Telefon: 0551-362 89
E-post: Carina Gullberg

Lärare
Jonas Karlsson
Telefon: 0551-361 37
E-post: Jonas Karlsson

Lärare
Nillan Ramberg Kardéus
Telefon 0551-361 35
E-post: Nillan Ramberg Kardéus

Lärare
Anne Svensson
Telefon: 0551-361 33
E-post: Anne Svensson