Krisinformationsnumret 113 13

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser är 113 13. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

Kommunen kan öppna upplysningscentral

Kommunen har också möjlighet att upprätta en så kallad upplysningscentral. Den bemannas av kommunens personal och dit kan man vända sig med frågor. Mer information om upplysningscentralen publiceras på kommunens hemsida om det blir aktuellt att starta upplysningscentralen.

Publicerad: 29 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Säkerhetssamordning Töreboda GullspångTelefonnumret går till kommunens växel0551-360 00sakerhet@gullspang.se