Korttidshem och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsvistelse och korttidstillsyn är insatser för att ge avlastning åt anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning i Gullspångs kommun.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet som erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov för barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se