I Gullspångs kommun är det gratis att parkera, men parkering inom tätorternas centrum är tidsbegränsad.

Tidsbegränsning 24 timmar

På gator, vägar och allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman får du parkera vardagar högst 24 timmar i följd. Gäller inte vardag före söndag- och helgdag. Avvikelser anges på tilläggstavla.

Parkering rörelsehindrad

Reserverade platser för rörelsehindrad får bara användas av person med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt