Anhörigstöd

Ibland kan du som anhörig behöva stöd för att veta hur du bäst ska hjälpa din närstående. Det kan handla om föräldrar till barn med funktionsnedsättning, barn eller partner till någon med beroendeproblematik eller till någon äldre med behov av stöd och hjälp.

Anhörigstödet syftar till att utifrån individuella behov underlätta vardagssituationen.

Du som vårdar en närstående kan erbjudas följande:

  • Råd och stöd till dig som anhörig.
  • Information om vilken hjälp du kan få som anhörig och vart du ska vända dig.
  • Möjlighet att delta i en anhöriggrupp där du kan träffa andra i liknande situation som du själv.
  • Avlastning för att du som anhörig ska ha möjlighet att utföra personliga ärenden.
  • Information om korttid/växelvård.

Stöd till anhöriga som har en närstående som bor på ett särskilt boende (SÄBO)

Kommunen erbjuder stöd, handledning, information och utbildning till närstående som har någon som bor på ett särskilt boende. Varje enhet har kontinuerliga träffar för anhöriga där olika frågor kan tas upp som hjälper till att bibehålla den viktiga kontakten mellan dem, den boende och personalen på boendet.

Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Demenssamordnare/ SilviasysterIngela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se
Enhetschef hälsa och biståndSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se