Sammanträdeshandlingar och protokoll

Här hittar du handlingar, dagordningar inför sammanträden och protokoll efter att de har justerats.

Ny sammanträdesportal

Inom kort lanseras här en ny sammanträdesportal där du kommer att hitta handlingar, dagordningar inför sammanträden och protokoll. Om du söker en handling innan sammanträdesportalen lanseras är du välkommen att begära ut det hos vårt kansli.

Kommunkansliinfo@gullspang.se
Publicerad: 28 mars 2024 Uppdaterad: 28 mars 2024