Med stöd av trygghetsskapande utrustning och smarta lösningar kan en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning med trygghetsskapande utrusting, till exempel digitala lås och larmknapp, behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Trygghetsskapande utrustning, också kallat välfärdsteknik, handlar helt enkelt om behovsanpassade lösningar som förenklar vardagen och förstärker människan. Inom Gullspångs kommun finns bland annat utrustning som:

  • Läkemedelsautomat.
  • Trygghetslarm.
  • Mobil projektor och interaktiva spel på våra äldreboenden Mogården och Amnegården.
  • Terapikatter.
  • VR-glasögon + upplevelser.
  • Personlyft vid fall.
  • Uppresningshjälp.

Visningsrum Mogården

På äldreboendet Mogården finns ett visningsrum med smarta lösningar som hjälper i hemmet. Om du vill besöka visningsrummet kontaktar du enhetschef för hemvården i Hova.

Enhetschef hemvården HovaHelena Persson-Moverare0551-363 54helena.persson-moverare@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 14 mars 2024