Vanliga frågor om vatten och avlopp

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

När får jag min faktura?

Vi skickar ut VA-fakturan varje kvartal, det vill säga fyra gånger per år.

Vilka betalningssätt finns?

Vi erbjuder e-postfaktura, e-faktura och autogiro.

Anmälan om:

  • E-faktura görs på din internetbank.
  • Autogiro görs via vår självserviceportal.
  • E-postfaktura görs via mejl till Medborgarkontoret.

Min beräknade mätarställning stämmer inte gentemot den verkliga mätarställningen.

Utvecklingen går mot fjärravlästa mätare – men det kommer ta ett antal år innan alla mätare har bytts ut och vi har den nya tekniken på plats. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Mariestads kommun skickar ut avläsningskort en gång per år till fastighetsägaren. Förbrukning och avgiften korrigeras efter inlämnad avläsning. Du kan själv registrera ny vattenavläsning via e-tjänsten Vatten och avlopp-mätaravläsning, autogiro och historik.

Vad gäller vid flytt eller ägarbyte?

Vid flytt och ägarbyte ska anmälan om detta ske till kommunen. Anmälan innehåller uppgifter om vattenmätarställning på flyttdatum samt de nya ägarnas personuppgifter. Detta görs enklast via vår självserviceportal, där säljare och köpare signerar med Bank-ID. Kontakta Medborgarkontoret om du undrar över något eller inte har Bank-ID.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är smält- och regnvatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, parkeringar och gator. Dagvatten är separerat från spillvatten och avleds i en separat ledning.

Vem ska jag kontakta vid stopp i en rännstensbrunn?

Vid stopp i en rännstensbrunn ska medborgarkontoret kontaktas.

Vilken hårdhetsgrad har mitt vatten?

Dricksvattnet i Skagersvik, Otterbäcken och Gullspång är mjukt.

Ibland är mitt dricksvatten missfärgat. Vad beror detta på?

Om du har ett dricksvatten som är grönfärgat beror det oftast på att fastighetens kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och ett byte av dricksvattenledningar inne i fastigheten rekommenderas.

Vattnet kan tyvärr bli missfärgat eller grumligt i samband med driftstörningar. Är ditt vatten brungult beror det på att avlagringar som finns i ledningarna lossnar. Det är inte farligt att dricka vattnet, men vi rekommenderar att spola i kranen tills det blir klart dricksvatten. Du ska också undvika att tvätta under den tiden det är missfärgat vatten, då kläder kan bli missfärgade.

Jag har stopp i avloppet. Vad ska jag göra?

Om du har fått stopp i avloppet bör du försöka ta reda på om det sitter i någon av fastighetens ledningar eller i ledningsnätet utanför fastigheten. Kommunen åtgärdar avloppsstopp på det kommunala ledningsnätet, men om det visar sig att stoppet sitter i en ledning inne på fastigheten så är det fastighetsägaren som ska bekosta att stoppet åtgärdas. Om du inte har stopp i hela huset utan bara i något eller några av avloppen så tyder det på att stoppet sitter i någon av fastighetens ledningar. Du bör då kontakta en privat aktör för hjälp.

Hur ska jag tömma min pool?

Om du har ett poolvatten som är klorerat, behöver vattnet avkloreras innan tömning. Du som tömmer poolen är ansvarig över att poolvattnet ej orsakar skador på människors hälsa eller miljö.

Du kan tömma din pool genom att låta det avklorerade vattnet rinna långsamt genom en slang över din gräsmatta. Tömningen ska ske långsamt så att vattnet hinner infiltreras i gräsmattan, för att inte orsaka problem för dina grannar.

Poolvattnet kan ej tömmas i det kommunala spillvattenavloppet, då det innehåller för mycket kemikalier. Kemikalierna kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg.

Sidan senast uppdat

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 05 februari 2024

Kontakt

Felanmälan vatten och avlopp, akuta händelserMedborgarkontoret, dygnet runt0501-75 61 00