Bouppteckning och dödsboanmälan

Inom tre månader från dödsdagen görs som regel en bouppteckning för att fastställa vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Om det finns en fastighet eller om den döde haft stora skulder måste alltid en bouppteckning göras.

Formulär för detta skickas ut från skatteverket och en begravningsbyrå kan erbjuda tjänsten att utföra bouppteckningen.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen kan du istället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Du ringer då kommunens handläggare som gör denna dödsboanmälan. dödsboanmälan är till skillnad från bouppteckning kostnadsfritt.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialkontoret.

Information om dödsboanmälan

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som du behöver veta om. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet, innan du tar ställning till olika begravningsalternativ. Om det står klart att dödsboet saknar tillgångar för begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Högsta godkända kostnad för begravning är ett halvt prisbasbelopp enligt socialtjänstens riktlinjer.

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

  • Kontakta banken för att spärra bankkonton.
  • Kom ihåg att stoppa automatiska överföringar.
  • Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord.
  • Observera att de tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna.

En bouppteckning skall göras inom tre månader från dödsfallet. I de fall då det saknas tillgångar i dödsboet kan en dödsboanmälan göras av socialtjänsten.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som socialtjänsten kan göra om dödsboets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet, till exempel gravsten, minnesstund och hyra. Hembesök skall i regel alltid göras.

Fast egendom och tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt kan en dödsboanmälan inte göras, utan då hänvisas dödsbodelägare till att göra en bouppteckning.

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala den. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnader för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravnings-kostnaden. Socialnämnden godtar kostnader upp till ett halvt basbelopp. Bistånd kan beviljas till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna i dödsboet.

Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt

Vuxengruppen IFOTelefontid: Måndag- torsdag 08.00–16.30, fredag 08.00–16.00Socialsekreterare0551-360 15