Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna.

Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det är därför viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Hur fungerar det?

Att ta beslut om att bli familjehem är en process. Första steget är att kontakta socialtjänsten för att få mer information. Att ha uppdrag som familjehem ställer krav på att ni kan arbeta i team med personal från socialtjänst, skola och andra professionella kring barnet, samt barnets biologiska föräldrar och nätverk.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget som familjehem. Det är viktigt att familjen lever i en stabil social situation, att det finns ett stort intresse, samt ett helhjärtat engagemang för barn.

Socialsekreterare gör flera hembesök och utreder familjen, det vill säga samtalar med er om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar. Kontroll görs i social- och polisregister. Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vi erbjuder även vardagshandledning och utbildning.

Vill du och din familj bli familjehem?

Fyll i intresseanmälan via e-tjänsten så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03
1:e socialsekreterareTobias Larsson0551-362 02tobias.larsson@gullspang.se
FamiljehemssekreterareAnnika Hallgren0551-360 77annika.hallgren@gullspang.se
Enhetschef individ- och familjeomsorg, IFOJennie Lans0551-362 17jennie.lans@gullspang.se