Att ha vissa djur inom tätbebyggt område kräver tillstånd av kommunen eftersom de kan vara störande på grund av ljud, lukt eller allergier.

Tillstånd för djurhållning

Enligt djurskyddslagen krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva viss djurhållning. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Enligt lokala föreskrifter krävs även (för skydd av människors hälsa och miljön) tillstånd att inom område med detaljplan ha:

  • Nötkreatur.
  • Pälsdjur eller fjäderfä, som inte är att betrakta som sällskapsdjur.
  • Orm.

Ansökan om sådant tillstånd görs i vår självserviceportal.

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Läs mer i vår e-tjänst som du hittar under Relaterad information här på sidan.

Djur som far illa

Om du vet att djur far illa så ska det anmälas till Länsstyrelsen som numera har ansvaret för djurskyddskontrollen.

Djur som är hotfulla

Om du känner dig hotad av djur, till exempel en hund, ska du kontakta Polisen.

Publicerad: 19 januari 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se