Information om kommunens ansvar vid flyktingmottande och integration, och hur du kan få hjälp.

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av socialtjänsten.

När du blir anvisad en bostad i Mariestad eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd vid bosättningen och under den första tiden i Mariestad. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn eller med kontakter med andra myndigheter. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

Kommunen ansvarar för:

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.
  • Lämna bostäder till Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket för bosättning.
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Försörjningsstöd i vissa situationer.

Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter.

Statsbidrag

Kommunen får ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka kostnaderna för bland annat svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkar och särskilda insatser för introduktion inom skolan och förskolan.

Etableringsersättning

Om du väntar på etableringsersättning och behöver ekonomisk hjälp får du vända dig till kommunens försörjningsstödsenhet och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Informationsverige.se

Informationsverige.se är Länsstyrelsens gemensamma portal med samhällsinformation till nyanlända på olika språk.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enhetschef Annika Bengtzing0551-360 82annika.bengtzing@gullspang.se
FlyktingsamordnareNour Beyed0551-360 83nour.beyed@gullspang.se
HandläggareEva Svensson0551-360 85eva.svensson@gullspang.se