Biståndsbedömare

Om du önskar hjälp och stöd som omfattas av det kommunala ansvaret är det kommunens biståndsbedömare som utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas. Det kan till exempel handla om hemtjänst, ledsagare, avlösning i hemmet, trygghetsskapande utrustning, korttidsvistelse, växelvård eller särskilt boende.

Den hjälp som kommunens hemtjänst ger dig grundas på Socialtjänstlagen och kan exempelvis omfatta personlig omvårdnad och sådant som behöver göras i ditt hem. Den hjälp du får ska vara anpassad efter dina behov. Hemtjänsten ska tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte själv klarar av. Du kan få hjälp även på kvällar, helger och nätter.

Så ansöker du om hemtjänst

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser.

Biståndshandläggare, Susanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
Biståndshandläggare, Annelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
Biståndshandläggare, Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se
Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 14 mars 2024