Information om vilka kurser det finns att läsa i Gullspångs kommunala vuxenutbildning, Lärcentrum.

Gymnasiala kurser

Om du behöver komplettera ditt gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning eller om du vill läsa annat på gymnasienivå, kan du kontakta Lärcenter. Vi erbjuder gymnasiekurser via Lärcentrum i Otterbäcken (distans), Hermods och vuxenutbildningen i Mariestad, Töreboda, Skövde och Kristinehamn.

Grundläggande vuxenutbildning

För dig som inte har betyg från grundskolans högstadium eller inte har studerat på länge och vill repetera grundskolans kurser inför fortsatta studier, erbjuds följande ämnen:

  • Svenska.
  • Svenska som andraspråk.
  • Engelska.
  • Matematik.

Du startar på den nivå som passar dig och vi tillämpar kontinuerlig intagning.

Svenska för invandrare, sfi

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund.

  • Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. Här följer en sammanställning av de kurskoder som används för elever som deltar i sfi.

Yrkesutbildning på gymnasial nivå

Inom Gullspångs kommun har vi för tillfället inga yrkesutbildningar på gymnasial nivå, men inom Skaraborg finns många utbildningar som du kan söka.

Högskola och universitet

Inom Gullspångs kommun har vi ingen högskola eller universitet, men det finns i flera närliggande städer.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Allmänna vägen 103
547 72 Otterbäcken

Postadress

Gullspångs kommun
VUX Gullspång
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt

Expeditionen Vuxenutbildningen0551-361 34vux@gullspang.se