Faderskap och föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap faställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklasst i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad direkt via denna e-tjänst.

Socialkontoret efter 14 dagar

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder Skatteverkets e-tjänst, kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialkontoret i Gullspång.

Så här går det till:

  • Om ingen ansökan om föräldraskap har skett till Skatteverket inom 14 dagar får den nyblivna modern brev hem och blir ombedd att ta kontakt med handläggare på socialkontoret i Gullspång. Uppgifter om barnet och föräldrarna samlas in för att upprätta dokument som ska skrivas under av de båda föräldrarna.
  • Kopia på legitimation ska lämnas in av båda föräldrarna. Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning krävs också att en kopia på samtyckesblanketten från kliniken lämnas in.
  • När faderskap-/föräldraskakpsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Gäller utredningen ett väntat barn måste födelsevikten meddelas efter att barnet är fött för att faderskapet/föräldraskapet ska kunna fastställas.

Vid osäkerhet kring faderskapet/föräldraskapet

Om det föreligger någon som helst osäkerhet kring faderskapet/föräldraskapet hanteras ärendet alltid av familjerätten.

Om fastställande av faderskap, föräldraskap och vårdnad

När ett barn föds av en mamma som är ogift, skild eller änka ska faderskapet bekräftas. Den som fött barnet får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta detta. Om det finns några frågetecken kring faderskapet, görs en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

När ett barn föds av en mamma som blivit gravid genom assisterad befruktning, anses den som föder barnet vara mamma. Hennes registrerade partner, maka eller sambo blir då förälder enligt lagens mening.

.

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött, men faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse. Önskar föräldrarna påbörja utredningen innan barnet är fött, bokar man en tid via e-tjänsten. Detta kan tidigast ske 90 dager innan barnet är beräknat att födas.

När ett barn till en ogift mamma föds, har mamman ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna önskar gemensam vårdnad, anmäls detta i samband med fader-/föräldraskapsbekräftese. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Socialkontoret
Hemgatan 10
547 30 Gullspång

Kontakt

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03
Socialkontoret familjerättVäxel0501-75 50 01