God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare är en person som får ett arvode för att till exempel hjälpa dig med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller med annan hjälp från samhället. Personen kan hjälpa dig så att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

God man

Om en person på grund av sjukdom eller av annan anledning behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller behöver hjälp med att bevaka sin rätt i personliga frågor, kan en god man utses.

Den gode mannen kan då exempelvis hjälpa till med att betala räkningar och sköta andra ekonomiska frågor. Den gode mannen kan också se till att personen som behöver hjälp från de insatser från samhällets sida som personen har rätt till, exempelvis hemtjänst och bostadsbidrag.

För att få hjälp av god man krävs att behovet av hjälp inte kan ges på ett enklare sätt, exempelvis genom fullmakt.

Även om en person får hjälp av en god man, har personen kvar sin rätt att bestämma i alla frågor. Det är tingsrätten som beslutar om god man. Det krävs en utredning som visar behovet av god man. Den som ska få hjälp av god man måste samtycka till att god man utses (om personen kan uttala sig i frågan).

Vill du bli en God man?

Om du vill bli en God man så ska du kontakta Överförmyndare i samverkan. På deras hemsida kan du läsa mer om vad uppdraget innebär.

Överförmyndare i samverkan0500-49 88 60ois@skovde.se
Överförmyndare i samverkan för barnois.ekb@skovde.se

Förvaltare

Ingen kan i dag bli omyndigförklarad. Om ett behov av hjälp inte kan tillgodoses med god man kan en förvaltare utses. Det kan exempelvis bli aktuellt om någon agerar på ett sätt som går helt emot personens eget bästa. Om en förvaltare har utsetts bestämmer förvaltaren i de flesta frågor. En förvaltare kan utses trots att personen som behöver hjälp är emot det. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltare. Det krävs ett särskilt läkarintyg som visar behovet av förvaltare.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024
Överförmyndare i samverkan0500-49 88 60ois@skovde.se
Överförmyndare i samverkan för barnois.ekb@skovde.se

Besöksadress

Kungsgatan 19B
541 31 Skövde

Postadress

Överförmyndare i samverkan
Box 171
541 24 SKÖVDE