Information om hemtjänst

Du som inte själv klarar din vardag i hemmet eller kan få hjälp på annat sätt kan ha rätt till hjälp. Hjälpen ska utformas i samråd med dig så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Den hjälp som kommunens hemtjänst ger dig grundas på Socialtjänstlagen och kan exempelvis omfatta personlig omvårdnad och sådant som behöver göras i ditt hem. Den hjälp du får ska vara anpassad efter dina behov. Hemtjänsten ska tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte själv klarar av. Du kan få hjälp även på kvällar, helger och nätter.

Detta kan du få hjälp med i hemmet

  • Personlig omvårdnad till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta och klä på sig.
  • Serviceinsatser till exempel hjälp med att handla, städa och tvätta.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.
  • Tvättservice, hjälp med tvätt.

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice innebär att man får hjälp att ta sig från och till bostaden för att utföra olika aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om du har funktionshinder som gör att du behöver anpassning i bostaden kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Ekonomi

Klarar man inte att ta hand om sin ekonomi eller inte har anhöriga som hjälper till bör man ansöka om god man. Kommunen tar inte ansvar för den enskildes pengar.

Såhär jobbar kommunen

  • Tystnadsplikt: Omfattar all personal som arbetar inom kommunens socialtjänst.
  • Kvalitetssäkring: För att säkerställa att beviljade insatser utförs, används uppföljningssystemet Lifecare mobil omsorg, LMO. Det går till så att personalen inom hemvården via telefon registrerar sig vid besöket.
  • Gåvor/belöningar: Personal får inte ta emot gåvor, kontanter, belöningar eller medel genom testamente.
  • Synpunkter: Har du klagomål, synpunkter, frågor eller förslag, kan du skicka in dem under Synpunkter och förslag.

Så ansöker du om hemtjänst

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser.

Biståndshandläggare, Susanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
Biståndshandläggare, Annelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
Biståndshandläggare, Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enhetschef hemvården HovaHelena Persson-Moverare0551-363 54helena.persson-moverare@gullspang.se
Enhetschef Hemvården GullspångMalin Fröjd0551-360 90malin.frojd@gullspang.se

Kontakt verksamheten

Hemtjänst Gullspång0551- 363 50
Hemtjänst Gullspång0551- 363 55
Hemtjänst Hova0551- 363 59
Hemtjänst Hova0551- 363 59