Kommunens Öppna data och nyckeltal

PSI-Data och Öppna Data – information fritt tillgänglig för vidareutnyttjande – utan motkrav. PSI-Data och Öppna Data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Ofta är enda motkravet att du anger vilken källa du hämtat informationen från. Informationen finns ofta tillgänglig i format som är lämpliga för system och tjänster att läsa den – strukturerad och enligt ett fastställt specifikt mönster. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen delas med syfte att främja delaktighet, demokrati, tillväxt och innovation.

Nedan finner du kommunens datakatalog med de datakällor som idag delas. Katalogen uppdateras löpande när nya datakällor tillkommer. Kontakta oss gärna för diskussion om vilken data som finns, hur den kan användas och om du saknar någon data du tycker vi borde dela – vi gillar att prata digital utveckling, innovation och öppenhet!

Jämför data med nyckeltal från Kolada

På Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du ta del av olika nyckeltal gällande Gullspångs kommun. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner på Koladas webbplats.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Utvecklingsenheten IT Mariestad Töreboda och Gullspångdigitalutveckling@toreboda.se