Olycksfall- och reseförsäkring

Här hittar du information om olycksfalls- och reseförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gullspångs kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Svedea. Har du frågor angående försäkringen kan du kontakta Svedea. All skadeanmälan görs till Svedea.

Tjänstereseförsäkring

Kommunen har en tjänstereseförsäkring via försäkringsbolaget Gouda. Samtliga anställda, förtroendevalda, elever och praktikanter samt personer utsedda av kommunen att delta under tjänsteresa täcks av försäkringen. Skadeanmälan görs till Gouda.

Kommunens försäkringsnummer är 4806840 (ska fyllas i på skadeanmälan).

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Olycksfallsförsäkring Svedea AB Box 3489, 103 69 Stockholm 0771-16 01 61
Anmäl akuta skadorGouda Alarm reseförsäkringar0533-15 60 60 alarm@gouda-rf.se
Anmälan övriga skadorGouda reseförsäkring 08-615 28 00businessclaims@gouda-rf.se
Tjänstereseförsäkring Gouda08-615 28 00info@gouda-rf.se