Akut hjälp och jour

Här finns telefonnummer och länkar som du kan ringa om du eller någon i din närhet inte mår bra och behöver hjälp.

112 SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en akut situation och behöver omedelbar hjälp är det 112 SOS Alarm, på telefonnummer 112 du ska ringa. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare eller flygräddning.

113 13 - information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser. 113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, såsom 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

1177 Sjukvårdsupplysningen

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när det inte är akut, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsupplysningen är öppen dygnet runt.

Akut hjälp via socialjour

Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Öppettider

  • Måndag–torsdag: 17.00–23.00.
  • Fredag: 16.00–01.00.
  • Lördag: 15.00–01.00.
  • Söndag: 15.00–23.00.

BRIS, Barnens hjälptelefon

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon - om barn

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som bör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor och du kan även vara anonym.

Misstanke om barn som far illa

Vill du komma i kontakt med oss angående ett barn du tror far illa? Gör en orosanmälan till Socialtjänsten. Om det är brådskande ring alltid 112.

Gör en orosanmälan hos Socialtjänsten, receptionen: 0551-360 80

Socialtjänsten barn och unga vuxna, telefon dagtid

Om du är i behov av stöd eller råd, göra anmälan eller bara vill komma i kontakt med socialtjänsten så kan du nå oss barnhandläggare på dagtid.

Öppettider

Måndag–torsdag: klockan 08.00–17.00.
Fredag: klockan 08.00–16.00.

Övriga tider på dygnet hänvisar vi till Socialjouren.

Socialtjänstens jourtelefon barn och unga vuxna: 0551-360 80

Socialkontoret Gullspångs kommun

Om du är i behov av stöd eller råd, göra anmälan eller bara vill komma i kontakt med socialtjänsten så kan du nå oss på dagtid.

Öppettider

Måndag–torsdag: klockan 08.00–17.00.
Fredag: klockan 08.00–16.00.

Övriga tider på dygnet hänvisar vi till Socialjouren.

Socialtjänstens jourtelefon vuxen: 0551-36203

Föräldratelefonen

Vi som svarar är utbildade psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Samtalet kostar bara en markering.

Kvinnohuset Tranan och Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan, telefontid 07.30–16.30

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren, telefontid 21.00–06.00

Brottsofferjouren

Vi ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Helt gratis, anonymt om du vill.

Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Telefonen bemannas vardagar 9.00–15.00. Onsdagar är det kvällsöppet till klockan 19.00. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Syftet med stödtelefonen är främst att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer.

Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 24 maj 2024