Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet innebär att du som fyller 80-85 år under året och inte har några insatser enligt Socialtjänstlagen från kommunen, får ett erbjudande om besök av kommunens uppsökande verksamhet. Vid besöket får du information om tips och råd på olika saker som kan förenkla och trygga din vardag som senior.

Information

Vid besöket kommer en person från anhörigstödet hem till dig och informerar om de insatser som finns inom vård och omsorg i Gullspångs kommun. Du får svar på frågor om äldresäkerhet och blir visad på exempel på material som finns att köpa i förebyggande syfte. Vi informerar även om hur man kan förebygga fallolyckor och därmed minska skador i hemmet. Mötet avslutas med att man får broschyrer om olika insatser och anvisningar om hur man tar ytterligare kontakt. Om du vid besöket vill ansöka om någon insats från kommunen, kan du få hjälp med hur den kontakten ska tas.

Kostnad

Besöket är helt frivilligt och kostnadsfritt.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enhetschef hälsa och biståndSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se