Använda allmän plats

Med allmän plats menas gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönområden. Vill du använda allmän plats för tillfälliga aktiviteter krävs polistillstånd.

Polistillstånd för att använda allmän plats

Polistillstånd krävs till exempel om du vill:

  • Ställa upp en byggställning, en container, arbeta i en skylift eller stänga av gatan eller trottoaren för en byggarbetsplats.
  • Ha en uteservering eller en trottoarpratare.
  • Anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst så som till exempel marknad, loppis, musikuppträdande.

Du gör din ansökan på Polisens webbplats.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Kommunen tar ute en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark enligt beslutad taxa.

Gäller det tävling eller uppvisning med fordon på väg, söker du tillståndet hos Länsstyrelsen.

För företag

På sidan Tillstånd, regler och tillsyn finns information för företag. Där kan du läsa om vad som gäller kring användande av allmän plats för dig som företagare. Till exempel om du ska gräva på kommunens mark.

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt