Källaröversvämning

Översvämning i huset kan innebära stort besvär och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger som oftast inte de bekymmer och skador du drabbas av.

Råd och tips för att förebygga källaröversvämning

Kommunens VA-avdelning lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Som fastighetsägare finns det saker att göra för att minska risken för att ditt hus ska drabbas. Under Relaterad information finner du broschyren Källaröversvämning. Broschyren innehåller information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning, exempel på åtgärder för att öka skyddet mot översvämning i din fastighet samt råd om hur du som drabbad bör agera om olyckan är framme.

Tänk på att anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning och värdefull utrustning i källaren. Förvara inte fuktkänsliga föremål i källaren.

Har du drabbats av källaröversvämning?

  1. Kontakta ditt försäkringsbolag.
  2. Dokumentera. Ta gärna bilder och skriv ner vad som hänt.
  3. Anmäl översvämningen till kommunen. Ring växeln eller kundtjänst och lämna dina kontaktuppgifter.

Därefter kontaktar vi dig för att utreda händelsen.

Tänk också på att:

  • Bryta all elektrisk ström i de översvämmade utrymmen. Se upp så att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ekonomisk ersättning av kommunen ska alltid ske skriftligt via vår självserviceportal.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 22 januari 2024

Kontakt