Gullspångsförslaget

Har du en idé, stor som liten, som skulle kunna hjälpa till att utveckla Gullspångs kommun? Genom att lämna och rösta på gullspångsförslag kan du vara med och påverka det som du tycker är viktigt!

Du kan också rösta på aktuella gullspångförslag som du tycker är bra. Förslag som får minst 40 röster på 90 dagar kommer utredas vidare.

Såhär fungerar Gullspångsförslaget

Alla som är intresserade av Gullspångs kommuns utveckling får lämna Gullspångsförslag.

  • När du lämnar in ett Gullspångsförslag blir det en allmän handling. Det innebär att alla har rätt att läsa förslaget och alla kommer också se vem det är som lämnat förslaget.
  • Gullspångsförslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det är bland annat kommunens parker och vägar, äldreomsorg, turism, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Skriv så tydligt som möjligt så att andra kan förstå din idé.
  • Inloggning sker med e-ID. Du måste uppge ditt för- och efternamn samt en kontaktuppgift dit det går att skicka återkoppling om förslaget. Vi behandlar dina uppgifter enligt kommunens bestämmelse för personuppgiftshantering.

Granskning och publicering av förslag

Ditt förslag granskas och publiceras sedan. Om förslaget inte blir godkänt eller om det behöver kompletteras kontaktar vi dig och ger en förklaring.

Anledningar till att ditt förslag inte publiceras kan vara att:

  • Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 9 månaderna. Finns det redan ett liknande förslag är det bättre att du röstar på det.
  • Förslaget bryter mot någon lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget rör en fråga som hanteras av till exempel riksdagen eller annan myndighet och ligger därför utanför kommunens möjliga ansvarsområde.
  • Förslaget innehåller personuppgifter.
  • Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor.

Om du har en fråga, vill lämna en synpunkt eller göra en felanmälan som gäller kommunens dagliga service så gör du det i e-tjänsten Synpunkter och felamälan istället.

Sprid ditt förslag

Sprid ditt förslag till vänner och bekanta så att fler kan ta del av din idé och gå in och rösta på ditt Gullspångsförslag! Du kan enkelt via e-tjänsten sprida ditt förslag via dina sociala medier.

Vad händer sen?

När ditt förslag har publicerats kan du och andra rösta på förslaget under 90 dagar. Gullspångsförslag som efter 90 dagar fått 40 röster eller fler överlämnas till ansvarig verksamhet eller nämnd för handläggning och ställningstagande. Förslag som fått färre än 40 röster lämnas utan åtgärd, men de förtroendevalda har möjlighet att även föra dessa vidare. Du kommer att få återkoppling om ditt förslag.

När de 90 dagarna har gått ligger förslaget kvar som tidigare förslag i två år så att andra som är intresserade kan läsa det. Det går då inte längre att rösta på det.

Rösta kan de göra som är folkbokförda i Gullspångs kommun. Klicka på ett förslag för att läsa mer och lämna en röst om du vill stödja förslaget. För att rösta krävs inloggning med e-ID, exempelvis Bank-ID, för att säkerställa att alla bara röstar en gång per förslag. Du kan rösta på flera olika förslag.

Gullspångsförslag som efter 90 dagar fått 40 röster eller fler kommer att utredas vidare.

Ett Gullspångsförslag är ett e-förslag som innebär en möjlighet för dig som är intresserad av Gullspångs kommuns utveckling att skicka in förslag till politikerna. Förslaget läggs ut på kommunens webbsida och andra invånare kan stödja förslaget genom att rösta på det.

Gullspångsförslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Gullspångsförslag som efter 90 dagar får 40 röster eller mer går vidare för utredning och ställningstagande av ansvarig verksamhet eller nämnd. Förslag som fått färre än 40 röster lämnas utan åtgärd, men de förtroendevalda har möjlighet att även föra dessa vidare.

Gullspångsförslaget är ett steg i arbetet för att öka kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen. Syftet är att det ska bli lättare för våra kommuninvånare att engagera sig och att stärka dialogen mellan kommuninvånare, förtroendevalda och tjänstepersoner.

Biblioteken i Gullspång och i Hova kan hjälpa dig att lämna ditt Gullspångsförslag.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt