Diskriminering och kränkande behandling

Förskolan och skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi kallas Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur kommunens förskolor och skolor arbetar mot både diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsarbetet och det förebyggande arbetet mot kränkande behandling ska genomsyra hela förskolans och skolans verksamhet. Arbetet ska synliggöras i arbetssätt, regler och rutiner. Alla elever, medarbetare och vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling.

Till vem kan elever och föräldrar vända sig

Om en elev känner sig utsatt eller om en vårdnadshavare befarar att ens barn är utsatt, vänder sig eleven/vårdnadshavare i första hand till ansvarig pedagog/mentor eller till fritidspersonalen. Elever och föräldrar kan även kontakta skolans Trygghetsteam eller rektorer.

Trygghetsteam

Varje enhet ska ha en trygghetsgrupp som består av rektor, representant från barn- och elevhälsan och personal från olika verksamhetsområden. Skolenheten har minst ett trygghetsmöte i månaden. Förskolan har minst två möten per termin.

Tecken på att barn och elever kan vara utsatt för kränkningar

Det finns vissa tecken hos barn och elever som man måste uppmärksamma, särskilt om flera av dem visar sig regelbundet.

  • Nedstämdhet.
  • Ensamhet.
  • Ovilja att berätta.
  • Huvudvärk.
  • Magont.
  • Sömnproblem.
  • Ovilja att gå till förskolan eller skolan.
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Rektor Regnbågsskolan F–6Per Hallén0551-361 81per.hallen@gullspang.se
Rektor Gullstensskolan F–6Johan Persson0551-360 04johan.persson@gullspang.se
Rektor Gullstensskolan 7–9Sofia Ferm0551-360 36sofia.ferm@gullspang.se
Rektor Hova förskolaHanna Bäcklund0551-360 45hanna.backlund@gullspang.se
Rektor Otterbäckens förskolaSara Blees0551-361 71sara.blees@gullspang.se
Rektor Gullspångs förskolaSara Blees0551-361 71sara.blees@gullspang.se

Relaterade länkar