Kommunalförbund

Gullspångs kommun har valt att leverera en del kommunala tjänster tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

Hur fungerar det?

Det fungerar så att kommunalförbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

Gullspångs kommun samverkar i fyra kommunalförbund:

  • Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).
  • Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg.
  • Skaraborgs kommunalförbund.
  • Kommunalförbundet Tolkförmedling väst.

Förbundet hanterar allt som har med avfall och hushållssopor att göra. Bland annat driver de Odenslunds återvinningscentral samt tillhandahåller tömning av hushållsavfall i kommunen. Förbundet består av kommunerna; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara. Kontakt och mer information: se länk till hemsida

Räddningstjänsten finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar om året för att du som medborgare ska känna dig trygg.
Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att i medlemskommunerna bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.
I Gullspångs kommun finns det två brandstationer. En i Gullspång och en i Hova. Kontakt och mer information: se länk till hemsida

Förbundet är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner. Ändamålet är att tillvarata medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan. Syftet ska vara att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utvecklingsfrågor
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd

Kontakt och mer information: se länk till hemsida

Tolkförmedling Väst medlemmar är Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 41 kommuner i Västra Götalands län.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Verksamheten leds av en förbundsdirektör med uppdrag att tillsammans med förbundets medarbetare verkställa de politiska besluten.

Publicerad: 22 februari 2024 Uppdaterad: 23 februari 2024