Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område. Det kan även gälla utanför detaljplanerat område, om det finns bestämmelser om detta. Rivningsarbeten får påbörjas när byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Utanför detaljplan och områdesbestämmelser behöver du vanligtvis göra en anmälan om rivning.

Handlingar som behövs vid rivningslov

  • Rivningsansökan/anmälan.
  • Inventering av rivningsavfall och miljöfarligt avfall och hur avfallet tas om hand.
  • Kontrollplan, där du ska ange vilket material, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt information om materialåtervinning
  • Kartunderlag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • Fasadritning och foton kan redovisas men är vanligtvis inte nödvändigt.

Sök rivningslov

Du kan söka rivninglov via en blankett, som du hittar i vår självserviceportal och e-tjänsten Bygga, ändra och riva, ansökan.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 22 januari 2024

Besöksadress

Kommunhuset Mariestad
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid.

Postadress

Mariestads kommun
Miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10