Lokaler att hyra

I Gullspångs kommun kan ni som förening eller du som privatperson över 18 år hyra någon av skolornas idrottshallar på kvällar mellan klockan 1622 vardagskvällar och mellan klockan 822 för helger och skollov om inte andra aktiviter är inbokade.

Lokaler och kostnader

Regnbågsskolan Lilla Hallen

35 kronor/ timme för föreningar
188 kronor/timme för privatpersoner

Regnbågsskolan Stora hallen

59 kronor/timme för föreningar
238 kronor/timme för privatpersoner

Regnbågsskolans matsal

1175 kronor/ dygn, där finns inget timpris.
Dygnspriset är beroende på dygn inte på antal dagar, om man till exempel bokar lördag klockan 14.00 till söndag klockan 14.00 betalar man för 1 dygn, inte 2 dagar.

Gullstensskolan

59 kronor/timme för föreningar
238 kronor/timme för privatpersoner

Otterbäcken

35 kronor/timme för föreningar
188 kronor/timme för privatpersoner

Att tänka på

 • Hyresgästen får endast vistas i lokalerna under bokad tid.
 • Endast skor avsedda för innebruk är tillåtna, dock inte med svart sula som avger märken på golvet.
 • Tänk på att lämna lokalen ren och undanplockad inför nästa aktivitet.
 • Rökning och förtäring av alkohol är förbjuden i lokalerna och även på skolområdet.

Hyresgästen får endast vistas i lokalerna om tid är bokad och endast under bokad tid. Startdatum ska anges för aktiviteten.
Endast skor avsedda för innebruk är tillåtna, dock inte med svart sula som avger
märken.
Utrustning som finns att tillgå är den som finns framme i lokalen, inte den utrustning
som är inlåst i skåp eller andra rum.
Om hyresgästen inte finner lokalen i det skick den ska vara, efter tidigare användare,
ska detta anmälas till bokningsansvarig. Annars riskerar hyresgästen att själv bli
ersättningsskyldig för skador som andra hyresgäster orsakat. Allvarligare skador
anmäls direkt till beredskapshavaren.

Hyresgästen ansvarar för att:

 • Ansvarig ledare, som fyllt 18 år, finns i lokalen under hyrestiden, inklusive tid för omklädning, det vill säga först och sist på plats.
 • Ansvarig ledare känner till dessa regler och även har kännedom om:
  • Var det finns brandsläckningsutrustning.
  • Var utrymningsvägarna finns.
  • Att utrymningsvägarna är fria och hur de larmar.
  • Hyrestagarens roll vid en utrymningssituation.
  • Inga obehöriga vistas i lokalerna.
 • Rökmaskin inte får användas då brandlarmet kan utlösas.
 • Dörrar som öppnas med nyckel/tag får inte ställas upp med kil eller liknande.
 • Skada på anläggningen inklusive inventarier omgående rapporteras till bokningsansvarig eller direkt till vaktmästare. Uppkommen skada ersätts av hyresgästen.
 • Rökning och förtäring av alkohol är förbjuden i lokalerna och även i skolområdet.
 • Inga djur får vistas i lokalen (gäller dock ej ledarhund).
 • Bollspel inte sker i entré, korridorer eller omklädningsrum.
 • Grovstädning sker på alla aktivitetsytor. Utspillda drycker med mera torkas upp. Om detta inte utförs tas en städkostnad ut.
 • Tillse att dörrar och fönster är stängda/låsta och kranar är avstängda.
 • Utrustning eller liknande som ställs fram, återställes på sin ursprungliga plats.
 • Släck belysning och lås lokalen. Lämnas lokalen olåst larmas jour ut och debiteras hyresgästen.

 

Journummer till beredskapshavare

Endast gällande akuta fastighetproblem som till exempel vattenläckage och utlöst gruppsäkring.

Tag och nyckel

 • Utkvitterad nyckel/tag är personlig och får inte användas av någon annan än den som kvitterat ut den.
 • För lagsporter gäller max 2 taggar per lag.
 • Den som kvitterat ut nyckel/tag är personligt ansvarig tills den återlämnas.
 • Då hyresperioden är slut lämnas nyckel/tag tillbaka till den man kvitterat ut den hos eller personens ersättare.
 • För nyckel/tag som ej lämnas tillbaka eller tappas bort, debiteras en kostnad på 300: - av hyresgästen, alternativt kostnad för byte av låssystem.
 • Om hyresgäst bryter mot dessa regler har Gullspångs kommun rätt att avsluta hyresgästens bokningar med omedelbar verkan, samt debitera kostnad
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Lokaler i HovaSkoladministrationen0551-361 58skoladmin@gullspang.se
Lokaler i Gullspång och OtterbäckenVaktmästare0551-360 34skoladmin@gullspang.se