Kommunala bolag

Inom organisationen Gullspångs kommun finns fyra kommunala bolag.

Gullspångsbostäder AB

Gullspångs kommun äger bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB som erbjuder ett stort utbud av boende i kommunen. För bostadsförmedling se Gullspångsbostäders hemsida under länkar. Där kan du även få mer information om köregler till lägenheter.

Vänerhamn AB

Gullspångs kommun är en av flera ägare till Vänerhamn AB som är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 3 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler i Vänern gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Skagerns Energi AB

Kommunens energibolag.

Hova Utveckling AB

Gullspångs kommun är en av flera ägare till Hova Utveckling AB. Övriga ägare är företag med anknytning till Hova samt privatpersoner. Bolaget startades 2017 på initiativ av företagen. Bolaget bedriver utvecklingsfrågor av olika slag i Hova med omnejd.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Gullspångs kommun, växel0551-360 00info@gullspang.se