Fyrverkerier

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för nyårsafton från klockan 23.00 och två timmar framåt.

Ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Förbud att använda pyrotekniska varor

I Gullspångs kommun är det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från:

  • Amnegårdens Vårdcentrum i Gullspång.
  • Mogårdens servicehus, Hova.
  • Servicehuset Bramsgården i Hova.

Det finns även information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB).

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt