Borgerlig vigsel

Äktenskap ingås antingen genom en vigsel i ett trossamfund, exempelvis i Svenska kyrkan, i en annan kyrka eller samfund, eller genom en borgerlig vigsel av särskild vigselförrättare.

Vigselceremonin vid borgerlig vigsel är oftast kort men kan utformas utifrån era önskemål. För att vigseln ska vara giltig behöver två vittnen vara närvarande och de ska ha fyllt 18 år.

Innan bokning av borgerlig vigsel

  1. Hindersprövning , det vill säga att det inte finns några juridisk hinder för vigsel ska vara klart vid bokningstillfället. Ansökan görs hos Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.
    Observera att intyget är giltigt i 4 månader. Sedan måste man ansöka om ett nytt.
  2. Anmälan om makars efternamn ska också göras. Blankett för detta i pdf-format finns på Skatteverkets webbplats eller fås via telefon: 020-567 000
  3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns mera information.
  4. Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. (Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare.) För mera information kontakta aktuellt hemlands ambassad.
Publicerad: 24 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

VigselförrättareEva Thimfors079-354 92 59eva.thimfors@gmail.com
VigselförrättareMikael Fransson076-316 59 47yngvemikael.fransson@gmail.com

Relaterade länkar