Folkhälsoarbete

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor. Det betyder också att hälsan är jämlik mellan olika grupper i samhället. Folkhälsoarbetet i kommunen utgår från befolkningens behov och livsvillkor. För folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun arbetar folkhälsostrateg samt ett folkhälsoråd.

Faktorer som bidrar till god hälsa är:

  • Ett nätverk av familj och vänner.
  • Goda utbildningsmöjligheter.
  • En meningsfull sysselsättning.
  • En rik fritid, en känsla av delaktighet i samhället.
  • Inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun

Folkhälsoarbetet i kommunen utgår från befolkningens behov och livsvillkor. För folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun arbetar folkhälsostrateg samt ett folkhälsoråd.

Folkhälsorådet beslutar om insatser som ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsorådets arbete riktas till hela befolkningen, men barn och ungdomar är särskilt prioriterade.

Folkhälsostrategen planerarar, genomför och utvärderar det arbete folkhälsorådet beslutar om.

Prioriterade målområden 2024

Prioriterade målområden 2024 är Äldres välbefinnande, En god upplevd hälsa och goda levnadsvanor hos alla invånare och Det tidiga livets villkor.

Alla målområdena har ett mål på kort sikt och ett mål på långt sikt, vilka uppfylls genom flertal insatser under året.

I Folkhälsoplanen 2024 kan du läsa mer om målområdena och vilka insatser som är planerade. Vill du ha tillgång till Folkhälsoplanen 2024 är du välkommen att kontakta kommunens kansli.

Kommunkansliinfo@gullspang.se

Ansökan folkhälsomedel

Är ni en förening, organisation, företag eller kommunal verksamhet? Då kan ni söka pengar till folkhälsofrämjande insatser.

  • Medlen ska användas till projekt som ska bidra till mer bestående förändringar eller förbättringar inom folkhälsa.
  • Medlen ska användas till långsiktigt och strategiskt arbete som går ut på att stärka och utveckla livsvillkor.
  • Medlen ska främja hälsa och förebygga ohälsa för alla kommunens invånare.
  • Medlen är tänkt att användas till projekt, inte som verksamhetsbidrag.

Kontakta folkhälsostrateg för ansökan.

FolkhälsostrategCamilla Olssoncamilla.olsson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 10 april 2024

Kontakt

FolkhälsostrategCamilla Olsson0506-361 95camilla.olsson@gullspang.se

Relaterade länkar