Sociala medier

Gullspångs kommun har valt att använda sig av Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube.

Hur vi använder sociala medier

Gullspångs kommun använder sociala medier för att det ger oss en möjlighet till dialog och kommunikation som inte är möjlig via annat media. Det är också där, på de sociala medierna, som många av våra målgrupper finns. Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats.

Känslig information

På våra sociala medier får inget kränkande innehåll eller reklam publiceras. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort, hör du av dig till oss. Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Gullspångs kommun på Facebook

Gullspångs kommun på Youtube

Youtube är en webbplats för videoklipp, där privatpersoner, företag, föreningar och organisationer kan dela med sig av sina egna videoklipp. Gullspångs kommun använder i första hand Youtube till informationsfilmer om kommunen.

Gullspångs kommun på Instagram

Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning. Programmet tillåter användaren att ta bilder, lägga på ett filter och därefter dela med sig av bilden. Man kan även kommentera sina egna och andras bilder. Gullspångs kommuns officiella Instagramkonto används främst för att skildra kommunen som besöksmål.

Gullspångs kommun på Linkedin

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Kommunikation Gullspångs kommunkommunikation@gullspang.se