Schema för barn i förskola och fritidshem

På denna sida finns information om schema och schemaläggning för förskola och pedagogisk omsorg.

Schema

Barnets vistelsetid är den tid då vårdnadshavare har rätt att ha sitt barn på förskola/fritids. Schemat läggs in i Edleveo, har inte barnet ett schema i Edlevo, så räknar vi med att barnet är ledigt. Vi beräknar alltid personal efter barnantal. Har man inget schema inlagt, så har man inte rätt till förskole/fritidsplats.

Barnets schematid

 • Barnens schematid baseras på vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive rimlig gång- eller restid samt lämning/hämtning.
 • Tänk på att hämtningstiden är den tid man ska ha hämtat sitt barn och lämnat lokalen, inte den tid man kommer till verksamheten för att hämta barnet.
 • Vid oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete (klockan 00.00-06.00), gäller även skälig tid för vila på dagen (max 8tim/dag).
 • Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete/studier senast och den som avslutar sitt arbete/studier tidigast är det som styr barnets schematider.
 • Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema måste man prata med personalen om detta. Vid syskon på samma förskola måste det läggas in tider för samtliga barn (inte endast för ett).
 • Nya scheman ska lämnas in senast 2 veckor innan de börjar gälla.
 • Schemaändringar på inlämnat schema kan göras fram till 1 dag innan, om vårdnadshavaren behöver göra ändringar efter det får de ta kontakt med avdelningen och se om de har möjlighet att ta emot barnet under de andra tiderna.
 • Ordinarie öppettider är 06.00-17.30 sen finns jourtid 17.30-19.00. Har man behov av jourtid måste vårdnadshavaren ansöka om det (lämna in nytt schema) minst 3veckor innan, detta så ansvarig rektor hinner ändra om eventuellt personalschema.

Schema inför lov

 • Inför de kortare loven (sport-, påsk- och höstlov) ska schematider för lovet in minst 14 dagar innan.
 • Jullov ska schemat vara inne senast första veckan i december.
 • Sommarschemat ska vara inne senast första veckan i maj.

Kan vårdnadshavaren inte lämna tider för loven vid dessa datum, så ska vårdnadshavaren meddela personalen detta så de är medvetna om att eventuell ändring kommer. Lämnar man in schema efter dessa datum utan att haft en dialog med personalen så är det upp till ansvarig rektor att besluta om det finns möjlighet/personal att ta emot barnet.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt