Arbetsmarknad och lärande

Tillsammans med andra enheter, näringsliv och fackliga organisationer arbetar Arbetsmarknad och lärande med bland annat praktik, sysselsättning och kompetensutveckling.

Arbetsmarknad och lärande inkluderar integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst hänvisar arbetslösa till oss genom gemensamma projekt och aktiviteter. Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att kunna stärka respektive deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden eller studier.

Deltagarna erbjuds olika aktiviteter såsom praktik och arbetsprövning i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier.
Förberedande insatser - för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden i samverkan genom Samordningsförbundet Skaraborg.

I syfte att arbetsträna finns bland annat:

  • Bil-pool.
  • Grönyteskötsel.
  • Turism-aktiviteter.
  • Fritidsbank.
  • Tvätteri.
  • Café.

Arbetsträningsplatserna varierar över tid och i förhållande till deltagare.

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar som är 16 till 19 år och inte går eller fullföljt gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Kommunen har tillsammans med alla gymnasieskolor i Skaraborg register på inskrivna elever, tillsammans med kommunens uppföljningsansvar på andra skolor tas register fram som synliggör vilka ungdomar som tillhör kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen kontaktar alla och erbjuder stöd att komma vidare i studier, praktik eller hur man till exempel skriver in sig på Arbetsförmedlingen.

Feriepraktik

Feriepraktik administreras via Arbetsmarknad och lärande. Feriepraktik är för ungdomar som under samma år avslutar årskurs 8, årskurs 9 eller årskurs 1 på gymnasiet. Feriepraktik är oftast 3 veckor under sommarlovet.

Du lämnar en intresseanmälan om feriepraktik i e-tjänsten Feriepraktik, intresseanmälan som är öppen mellan 7 april och 10 maj 2024.

Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 22 maj 2024

Besöksadress

Gallernäset
Allmänna vägen 103
Otterbäcken

Postadress

Gullspångs kommun
Box 100
542 21 Mariestad

Kontakt

ArbetsmarknadskonsulentHenrik Lindgren0551-361 03henrik.lindgren@gullspang.se
Arbetsmarknadskonsulent/ Kommunala aktivitetsansvaretCarina Larsson0551-360 95carina.larsson@gullspang.se
ProjektledareMalin Hjalmarsson0551-363 92malin.hjalmarsson@gullspang.se
Enhetschef Arbetsmarknad och lärandeAnnika Bengtzing0551-36082annika.bengtzing@gullspang.se