Låneregler

Att låna böcker är gratis och det enda som behövs är ett lånekort, som du får på biblioteket efter att du undertecknat en låneförbindelse och tagit del av lånereglerna.

Ett lånekort får du efter att ha undertecknat en låneförbindelse och tagit del av de låneregler, som gäller på kommunens bibliotek. Alla över 6 år kan få ett lånekort. Är du under 16 år ska du ha målsmans godkännande. Giltig legitimation ska kunna uppvisas i samband med uttag av nytt lånekort. Lånekortets ägare är ansvarig för allt som lånas på kortet och att lånen återlämnas i rätt tid och i oskadat skick.

Anmäl alltid snabbt om du förlorat ditt lånekort.

Låna om en bok

Lånetiden är i regel 4 veckor och vid lånet får du reda på när boken ska vara tillbaka. För lån som vi förmedlar från andra bibliotek utanför vårt Mellansjö-samarbete, gäller det specifika bibliotekets lånetider. Omlån går att få om inte boken är beställd av någon annan låntagare. Det går bra att göra omlån via telefon eller internet.

Om du inte lämnar tillbaka boken i tid

Alla böcker och övriga medier ska återlämnas senast angivet återlämningsdatum. Om så inte skett efter att två påminnelser utsänts, skickas räkning ut på lånets värde och låntagaren avstängs till dess han/hon återlämnat samtliga lån eller ekonomiskt ersatt dessa.

Avgifter

Bibliotekets grundfunktioner är avgiftsfria, men vid till exempel försening av återlämning eller vid kopiering kan du behöva betala en avgift.

  • Övertidsavgift per bok/media: 2 kronor per dag.
  • Övertidsavgift film och tv-spel:10 kronor per dag.
  • Övertidsavgift barnböcker, inklusive tidskrifter och ljudböcker för barn: ingen avgift.
  • Maximal övertidsavgift för enstaka lån: 40 kronor.
  • Maximal övertidsavgift för flera böcker lånade vid samma tillfälle: 150 kronor.
  • Spärrning av låntagare sker då man är skyldig 75 kronor eller mer.
  • Avgift för förlorat lånekort: 10 kronor.
  • Plastkasse: 2 kronor.
  • Kopiering: 2-8 kronor (beroende av färg och storlek).
Publicerad: 16 januari 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotekEwa-Lena Johansson0551-361 76ewa-lena.johansson@gullspang.se
BibliotekarieDavid Westerbacka0551-361 73david.westerbacka@gullspang.se
BibliotekarieAnna Lundqvist0551-362 76anna.lundqvist@gullspang.se

Relaterade länkar