Gullspångsälven och Gullspångs kraftverk

Gullspångsälven rinner genom centrala Gullspång, där också Gullspångs kraftverk ligger.

Gullspångsälven

Gullspångsälven är efter Klarälven det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet är 50 kvadratmil. Medelvattenföringen vid mynningen är 60 m³/sekund.

Gullspångsälven är reglerad vid utloppet från Skagern. Vattnet från kraftverket leds till viss del ut via en konstgjord kanal till Kolstrandsviken, dels via den naturliga älvfåran och Åråsforsarna. Dessa forsar nära älvens mynning utgör numera de enda naturliga lekplatserna för Gullspångslax och Gullspångsöring. Innan Gullspångsälven byggdes ut hade laxen även lekområden längre upp i älven.​

Gullspångs kraftverk

Gullspångs kraftverk tillhör en av Fortums äldsta anläggningar. Kraftverket byggdes för att producera el till bland andra Lidköpings Mekaniska Verkstad, där företagets grundare John Hedin var VD. Byggnationen påbörjades 1906 och två år senare stod det klart för invigning.

Det största kraftverket i början på 1900-talet

År 1906 påbörjades byggnationen av kraftverket i Gullspångsälven. Två år senare invigdes kraftverket, som då var det största i Sverige med en effekt av 20 MW. I början av 70-talet skedde en omfattande utbyggnad av kraftverket till en effekt av 40 MW.

Den nya kraftstationen utnyttjas som en toppeffektstation. Det innebär att körning i huvudsak sker - ofta med full effekt - under vardagar och dagtid. Under andra tider måste 6 m3/s släppas genom stationen enligt vattendomstolens beslut. Turbinregleringen moderniserades 1994 för att få bättre optimering och säkrare drift.

I kraftverket finns även en rörturbin på 1,1 MW och 6 m3/s, som enligt vattendom skall tillse att minimivattenföringen i älven upprätthålls vid stopp av huvudaggregatet. Gullspångs kraftverk har Skagern som regleringsmagasin och där kan skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå vara maximalt 3 m enligt vattendom från 1926.

Publicerad: 24 januari 2024 Uppdaterad: 05 april 2024

Kontakt

MiljöutredareHåkan Magnusson0501-75 60 36mbn@mariestad.se
NaturvårdsförvaltareAndreas Furustam010-224 00 00