Sammanträden och handlingar

Sammanträdesdatum beslutas av kommunfullmäktige eller respektive nämnd för ett år i taget.

Gullspång kommuns ärendehanteringsprocess är digital. Det innebär att det inte skickas ut några pappershandlingar inför politiska sammanträden. För att ta del av kallelser med dagordning och underlag samt protokoll loggar du in i systemet Ciceron Assistent.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

KommunsekreterareFanny Persson0551-362 77fanny.persson@gullspang.se
NämndsekreterareViktoria Tropp0551-362 82viktoria.tropp@gullspang.se