Föreningsbidrag och investeringsbidrag

Gullspångs kommun stöttar föreningslivet genom flera former av bidrag. Merparten riktas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, men även intresse- och samhällsföreningar kan söka bidrag. Bidragen fördelas enligt de riktlinjer som har antagits av kommunfullmäktige.

Så här söker du föreningsbidrag

För att beviljas föreningsbidrag eller utvecklingsstöd måste din förening uppfylla grundkraven i riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd. Föreningsbidraget är ett ettårigt bidrag som kan sökas en gång varje år.

Om din förening vill utveckla sin verksamhet eller är nybildad och därför inte har möjlighet att söka föreningsbidrag, kan din förening eller organisation varje år ansöka om utvecklingsstöd som beviljas löpande.

Du söker föreningsbidrag genom en ansökningsblanketten som du hittar i e-tjänsten Föreningsbidrag, ansökan. Ansökan om föreningsbidrag kan lämnas in från och med 15 januari fram till och med 1 april. Ju snabbare ansökan med aktuella handlingar inkommer, desto snabbare kan eventuellt bidrag utbetalas.

Så här söker du investeringsbidrag

Föreningar kan mellan juli-20 september söka investeringsbidrag. Investeringsbidraget ska ses som ett komplement till kommunens årliga föreningsbidrag som föreningar kan ansöka om för investeringar i anläggningar och lokaler, inventarier samt utrustning. Alltså kostnader som inte är bidragsberättigade i det årliga föreningsbidraget.

Du söker investeringsbidrag via e-tjänsten Investeringsbidrag, ansökan.

Stöd för miljöförbättrande åtgärder, Var finns pengarna?

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över olika stöd som kan sökas av organisationer, föreningar och företag i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen och skapa ett mer hållbart samhälle. Sammanställningen har fokus på bidrag för miljöåtgärder eller klimatanpassning.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och lärandeAnnika Bengtzing0551-360 82annika.bengtzing@gullspang.se