Kvalitetsarbete och inflytande inom utbildning

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn över förskola, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det innebär att skolinspektionen kontrollerar att kommunen följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheterna.

Jämför nyckeltal i Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada)

På Koladas webbplats kan du ta del av nyckeltal inom olika verksamheter. Du kan även jämföra med andra kommuner genom att ändra värden på sidan.

Gör så här för att jämföra verksamheternas nyckeltal

  • Besök Koladas webbplats via länken Jämför barn och utbildnings verksamheter i Gullspång.
  • Under Sök nyckeltal, klicka på Bläddra. Klicka dig fram via Nyckeltal per verksamhet/område, kommun – Barn och utbildning.
  • Välj de nyckeltal du är intresserad av genom att klicka på plustecknet till höger om nyckeltalsnamnet.
  • När du är klar kan du klicka på Stäng.
  • Välj kommun och år.

Lämna synpunkter och förslag

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga och en betydelsefull del av kvalitetsarbetet.

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. Elevinflytande betyder att elevers tankar, åsikter och handlingar ges betydelse och att eleverna får möjlighet att påverka. Eleverna får ökat inflytande med stigande ålder och mognad.

Skollagen och läroplanerna betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att eleverna ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i undervisningen samt frågor som rör arbetsmiljön.

Vid Gullspångs kommuns skolor finns det olika forum för elever där de kan vara med och påverka.

Exempel på forum är:

  • Klassråd.
  • Elevråd.
  • Matråd.
  • Elevskyddsombud.
  • Ungdomsparlament.

Eleverna utövar även inflytande i den dagliga verksamheten och undervisningen.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Verksamhetschef Barn, utbildning och kulturCatarina Higgins0551-363 25catarina.higgins@gullspang.se