Den kontroll som vi på kommunen gör av din verksamhet kallas offentlig kontroll. Här är vår uppgift att kontrollera att du som företagare följer de regler som gäller för din verksamhet. Målet är att se ifall det finns förutsättningar för din verksamhet att producera säkra livsmedel som dina kunder inte blir sjuka av, och att du inte lurar dina kunder.

Kontrollerna kan ske från flera gånger per år till vart tredje år. Ifall vi ser att det finns brister i din verksamhet kan det hända att vi behöver göra fler kontroller för att följa upp åtgärder som du behöver göra. Då räcker inte den årliga kontrolltiden till. Denna kontroll kallas för extra offentlig kontroll. Den extra offentliga kontrollen täcks inte av den årliga kontrollavgiften, utan här tar vi ut extra avgift.

Om du istället har en välskött anläggning har vi möjlighet att sätta ner den årliga kontrollavgiften ifall tiden räcker till och blir över.

Hur görs kontrollen?

  • Vi på Verksamhet miljö och bygg gör både oanmälda och anmälda besök. Du som företagare har skyldighet att släppa in oss när vi kommer.
  • Vi går igenom din verksamhet och ser så att det är rent, att lokalerna verkar fungera för din verksamhet, att livsmedlen hanteras på ett hygieniskt sätt, att personalen har kunskap om det de gör och att du märker egentillverkade livsmedel korrekt med mera.
  • Vi går även igenom era rutiner för verksamheten och ser om de verkar fungera.
  • Mindre brister som finns ska åtgärdas snarast möjligt och uppföljning att de åtgärdats görs i samband med nästa ordinarie kontroll.
  • Du får alltid en kontrollrapport med våra synpunkter efter ett kontrollbesök.
  • Om mer allvarliga brister upptäcks får du ett föreläggande om åtgärd där bristerna ska avhjälpas inom lämplig tid. I dessa fall behöver uppföljning göras innan nästa ordinarie kontroll. Dessa uppföljande besök är det som kallas extra offentlig kontroll.
  • I vissa fall kan bristerna bedömas vara så allvarliga att vi gör bedömningen att du inte kan producera säkra livsmedel i din anläggning. Resultatet blir då att delar av verksamheten och ibland hela verksamheten måste stängas tills bristerna har åtgärdats.

Kontrollrapporterna är offentliga

Nästan alla handlingar vi hanterar på Verksamhet miljö och bygg är offentliga. Det innebär att vem som helst som önskar får komma hit och se resultaten från våra kontroller. Det finns några fåtal undantag där vi bedömer att lägga sekretess på handlingarna.

Mer information

Livsmedelsverket har mer information om livsmedelskontrollen på sin webbplats.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se