Ansökan om plats i förskoleklass

När ditt barn ska börja förskoleklass har ni som vårdnadshavare möjlighet att välja skola.

Skolvalserbjudande hemskickat

När det är dags för ditt barn att börja förskoleklass kommer ni att få ett skolvalserbjudande hemskickat till er. Om ni accepterar och därmed väljer föreslagen skola, behöver ni inte göra något.

Beslut om placering i förskoleklass skickas vid senare tillfälle hem till er. Beslutet fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.

I de fall en skola har fler sökanden än platser, tillämpar kommunen urvalskriterier i följande ordning; synnerliga skäl på grund av funktionsnedsättning, upptagningsområde, syskonförtur och relativ närhet.

Ansöka om plats i förskoleklass

Om du på grund av någon anledning, till exempel att du på grund av flytt vill byta skola till dit barn, ansöker du om plats i e-tjänsten Grundskola, förskola och fritidshem, anmälan och plats och inkomstuppgift.

Publicerad: 13 mars 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt