Studie- och yrkesvägledning

Det finns möjlighet att boka tid för vägledningssamtal hos Studie- och yrkesvägledare där elev ensam eller tillsammans med vårdnadshavare kan få hjälp med sina funderingar kring studier, utbildningar, yrken, praktik, studiebesök, inackorderingstillägg, reseersättning med mera.

Studievägledaren hjälper till med vägledning

Studievägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att uttrycka dina tankar och önskemål för att du lättare ska komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina förutsättningar och intressen.

Vägledning innebär mycket kortfattat ett eller flera samtal om dina intressen, förutsättningar och önskemål som bör vägas mot samhällets utbud och behov. Det är en hjälp för dig att lyfta fram just dina funderingar inför val av studier, jobb eller andra framtida val.

Konkreta frågor kan vara:

  • Val till gymnasiet.
  • Val inom gymnasiet.
  • Val av gymnasieprogram.
  • Val av vidareutbildning.

Vägledning är att hjälpa individen med:

  • Att se/bli medveten om sig själv i sin situation idag.
  • Att se/bli medveten om sina möjligheter och begränsningar.
  • Att se/bli medveten om olika alternativ.
  • Att ta egna beslut och handla därefter.

Studievägledaren kan göra upp en studie- och yrkesplan tillsammans med dig samt ge dig den allmänna information du behöver för att kunna komma vidare i din planering.

Studie- och yrkesvägledareAnton Holgersson0551-360 37anton.holgersson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Studie- och yrkesvägledareAnton Holgersson0551-360 37anton.holgersson@gullspang.se

Relaterade länkar