Cykelvägar

Vi arbetar för att förbättra och bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät och har som mål att ge fotgängare och cyklister en trafiksäker miljö.

Cykelvägnätet består av gemensamma gång- och cykelvägar och gator där trafiken blandas med biltrafik. Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel som rör kommunal verksamhet kan du anmäla detta i vår felanmälning.

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Relaterade länkar